Production

Główna  →  Production  →  Pszenica

Pszenica

Pszenica

Pszenica jest podstawo uprawianym  zbożem w wielu krajach świata i jenedym  z  głównych produktów żywienia. Upawia się  pszenica jara i ozima.  Ziarna przerabiają się na mąkę z której gotuje  się chleb, makarony oraz inne produkty spożywcze.

 Również szerokie jest stosowanie pszenicy paszowej  w żywieniu zwierząt. Ziarno ma wysoką strawność  i wartość żywieniową. Pszenica paszowa jest  stosowana w przemyśle paszowym dla przygotowania  mieszanek paszowych bezpośrednio na farmach.