Production

Główna  →  Production  →  Kukurydza

Kukurydza

Kukurydza

Jest jedną z najcenniejszych roślin pastewnych. Ziarno jest   stosowane do celów konsumpcyjnych, paszowych  i technicznych. Kukurydza zawiera niezbędne aminokwasy, minerały i pierwiastki śladowe. Wysoka energia strawna sprawia, że ziarno  jest również ważnym składnikiem paszy dla zwierząt. Spz o.o. "Favoryt-Agro"  każdego roku zwiększa ilość  powierzchni zasiewów  takiej cennej kultury.